head_2
but1_1

Головним призначенням створених на баз╕ пров╕дних установ НАН Укра╖ни Центр╕в колективного користування ун╕кальним науковим обладнанням/приладами ╓ наукових досл╕джень сучасним науковим обладнанням, яке колективно викорисми академ╕чних установ та вищих навчальних заклад╕в. Д╕яльн╕сть кожного новоствореного Центру визнача╓ться положенням, яке затверджу╓ться директором установи НАН Укра╖ни, на баз╕ яко╖ створю╓ться Центр. Цим положенням, зокрема визнача╓ться порядок надання Центром послуг ╕ншим науковим установам НАН, МОН та ╕нших в╕домств Укра╖ни. Створення ╕ подальша робота Центр╕в в НАН Укра╖ни регламенту╓ть розпорядженням Презид╕╖ НАН Укра╖ни в╕д 28.04.04 №322, яким затверджено:


Положення про центр колективного користування  

«Хромато-мас-спектрометрична система Agilent 6890N/5973 inert» 1. Створення Центру 

  1. Центр колективного користування науковими приладами/обладнанням з наукового (науково-техн╕чного) напряму «Хромато-мас-спектрометрична система Agilent 6890N/5973 inert» (дал╕ ЦККП) НАН Укра╖ни створено на баз╕ ╤нституту м╕кроб╕олог╕╖ ╕ в╕русолог╕╖ ╕м. Д.К. Заболотного НАН Укра╖ни з метою найб╕льш рац╕онального використання ун╕кальних та коштовних наукових прилад╕в/обладнання в╕тчизняного або ╕мпортного виробництва, яке неможливо або недоц╕льно придбати кожн╕й науков╕й установ╕ з централ╕зованих кошт╕в, сп╕льних кошт╕в груп установ та орган╕зац╕й, ╕нших джерел ф╕нансування НАН Укра╖ни.

  2. ╤нститут м╕кроб╕олог╕╖ ╕ в╕русолог╕╖ ╕м. Д.К. Заболотного НАН Укра╖ни, бере на себе зобов'язання забезпечити як╕сну та над╕йну роботу придбаного наукового обладнання ╕ прилад╕в, його необх╕дне фахове обслуговування, умови найкращого використання робочого часу в ╕нтересах науково╖ сп╕льноти НАН Укра╖ни, в╕дсутн╕сть штучних обмежень у наданн╕ послуг ╕ншим науковим установам ╕ орган╕зац╕ям НАН Укра╖ни. ╤нститут м╕кроб╕олог╕╖ ╕ в╕русолог╕╖ ╕м. Д.К. Заболотного НАН Укра╖ни, бере на себе зобов'язання забезпечити як╕сну та над╕йну роботу придбаного наукового обладнання ╕ прилад╕в, його необх╕дне фахове обслуговування, умови найкращого використання робочого часу в ╕нтересах науково╖ сп╕льноти НАН Укра╖ни, в╕дсутн╕сть штучних обмежень у наданн╕ послуг ╕ншим науковим установам ╕ орган╕зац╕ям НАН Укра╖ни


 2. Структура, головн╕ завдання ╕ орган╕зац╕я роботи Центру

  1. ЦККП входить до складу ╤нституту м╕кроб╕олог╕╖ ╕ в╕русолог╕╖ ╕м. Д.К. Заболотного НАН Укра╖ни як науковий п╕дрозд╕л, п╕дпорядкований безпосередньо дирекц╕╖ ╤нституту, без статусу юридично╖ особи.

  2. Головним завданням ЦККП ╓ надання науковцям НАН Укра╖ни можливост╕ проводити досл╕дження на наукових приладах/обладнанн╕ сучасного р╕вня, як╕ обслуговуються квал╕ф╕кованим персоналом, здатним п╕дтримувати обладнання у високояк╕сному робочому стан╕ та надавати консультативн╕ послуги.

  3. Директор ╤нституту м╕кроб╕олог╕╖ ╕ в╕русолог╕╖ ╕м. Д.К. Заболотного НАН Укра╖ни, наказом признача╓ кер╕вника та в╕дпов╕дний штат прац╕вник╕в ЦККП. Загальний контроль робототи ЦККП поклада╓ться на заступника директора з науково╖ роботи ╤нституту м╕кроб╕олог╕╖ ╕ в╕русолог╕╖ ╕м. Д.К. Заболотного НАН Укра╖ни.

  4. ╤нститут м╕кроб╕олог╕╖ ╕ в╕русолог╕╖ ╕м. Д.К. Заболотного НАН Укра╖ни, не менше одного разу на р╕к зв╕ту╓ про роботу ЦККП перед Бюро В╕дд╕лення молекулярно╖ б╕олог╕╖, експериментально╖ ╕ кл╕н╕чно╖ ф╕з╕олог╕╖ НАН Укра╖ни, до складу якого вона входить, а також, у раз╕ необх╕дност╕, перед Ком╕с╕╓ю. В загальному р╕чному зв╕т╕ дан╕ про роботу ЦККП подаються ╤нститутом м╕кроб╕олог╕╖ ╕ в╕русолог╕╖ ╕м. Д.К. Заболотного НАН Укра╖ни окремим розд╕лом в паперовому та електронному вигляд╕ до Презид╕╖ НАН Укра╖ни, Бюро В╕дд╕лення молекулярно╖ б╕олог╕╖, експериментально╖ ╕ кл╕н╕чно╖ ф╕з╕олог╕╖ НАН Укра╖ни, та до Ком╕с╕╖.

  5. Бюро В╕дд╕лення молекулярно╖ б╕олог╕╖, експериментально╖ ╕ кл╕н╕чно╖ ф╕з╕олог╕╖ НАН Укра╖ни в порядку контролю розгляда╓ на сво╖х зас╕даннях питання роботи ЦККП, що д╕ють при його установах. У випадку незадов╕льно╖ роботи ЦККП в╕дд╕лення може у встановленому цим положенням порядку порушити питання про зм╕ну базово╖ науково╖ установи ╕ передачу ╖й обладнання або закриття ЦККП.


 3. Порядок надання послуг

  1. ╤нформац╕я про ЦККП м╕ститься на веб-стор╕нц╕ ╤нституту м╕кроб╕олог╕╖ ╕ в╕русолог╕╖ ╕м. Д.К. Заболотного НАН Укра╖ни. Така сама ╕нформац╕я про вс╕ ЦККП НАН Укра╖ни ╕ ╖х базов╕ установи в НАН Укра╖ни розм╕щу╓ться на веб-стор╕нц╕ Презид╕╖ НАН Укра╖ни

  2. Науков╕ установи та орган╕зац╕╖ НАН Укра╖ни, як╕ мають потребу в проведенн╕ досл╕джень на науковому обладнанн╕ ЦККП НАН Укра╖ни (дал╕ - замовники), два рази на р╕к, до 15 с╕чня ╕ до 15 червня подають у письмовому вигляд╕ до Бюро В╕дд╕лення молекулярно╖ б╕олог╕╖, експериментально╖ ╕ кл╕н╕чно╖ ф╕з╕олог╕╖ НАН Укра╖ни, сво╖ заявки на к╕льк╕сть годин, строки та види досл╕джень, проведення яких потребу╓ використання наукових прилад╕в ╕ обладнання ЦККП. Зав╕рен╕ печаткою та зав╕зован╕ кер╕вником установи, коп╕╖ заявок подаються до ╤нституту м╕кроб╕олог╕╖ ╕ в╕русолог╕╖ НАН Укра╖ни для внесення замовень в план роботи ЦККП.

  3. Бюро В╕дд╕лення молекулярно╖ б╕олог╕╖, експериментально╖ ╕ кл╕н╕чно╖ ф╕з╕олог╕╖ НАН Укра╖ни за поданням директора ╤нституту м╕кроб╕олог╕╖ ╕ в╕русолог╕╖ ╕м. Д.К. Заболотного НАН Укра╖ни, затверджу╓ загальний розпод╕л м╕ж замовниками робочого часу, в╕дведеного для колективного користування науковим обладнанням ЦККП.

  4. Директор ╤нституту м╕кроб╕олог╕╖ ╕ в╕русолог╕╖ ╕м. Д.К. Заболотного НАН Укра╖ни сво╖м наказом, узгодженим з Бюро В╕дд╕лення молекулярно╖ б╕олог╕╖, експериментально╖ ╕ кл╕н╕чно╖ ф╕з╕олог╕╖ НАН Укра╖ни, визнача╓ граф╕к роботи ЦККП та окремих наукових прилад╕в/обладнання, встановлю╓ необх╕дну к╕льк╕сть робочих зм╕н на робочий день з урахуванням режиму роботи науково╖ установи ╕ потреб вчених НАН Укра╖ни у використанн╕ наукових прилад╕в/обладнання.

  5. При плануванн╕ часу роботи ЦККП НАН Укра╖ни затверджу╓ться такий розпод╕л: для роботи в одну зм╕ну (8 годин робочого часу) 3 години нада╓ться для потреб базово╖ науково╖ установи ЦККП, 3 години нада╓ться безкоштовно для замовник╕в - ╕нших наукових установ та орган╕зац╕й НАН Укра╖ни, 2 години дозволя╓ться надавати для платного використання обладнання ЦККП ╕ншим установам, п╕дпри╓мствам та орган╕зац╕ям, як╕ не перебувають у в╕данн╕ НАН Укра╖ни, зг╕дно з чинним законодавством.

  6. Платн╕ послуги з використання наукового обладнання ЦККП НАН Укра╖ни для потреб ╕нших замовник╕в надаються зг╕дно з чинним законодавством Укра╖ни.

  7. Базова наукова установа забезпечу╓ вс╕ витрати, пов'язан╕ з використанням наукового обладнання, наданого Центру НАН Укра╖ни.


 4. Зм╕на базово╖ науково╖ установи, закриття ЦККП

  1. У раз╕ недотримання вимог даного типового Положення, неналежно╖ орган╕зац╕╖ роботи ЦККП НАН Укра╖ни з боку базово╖ науково╖ установи ╕з забезпечення колективного користування обладнанням ЦККП для потреб науковц╕в НАН Укра╖ни або виникнення ╕нших форс-мажорних обставин Бюро В╕дд╕лення наук НАН Укра╖ни пода╓ Ком╕с╕╖ пропозиц╕╖ щодо передач╕ закр╕пленого за ЦККП НАН Укра╖ни обладнання ╕нш╕й науков╕й установ╕ НАН Укра╖ни з в╕дпов╕дною зм╕ною назви ЦККП ╕ м╕сця його розташування.

  2. Ком╕с╕я розгляда╓ пропозиц╕╖ в╕дд╕лення НАН Укра╖ни зг╕дно з розд╕лами 1 ╕ 2 даного Положення, прийма╓ р╕шення про зм╕ну базово╖ науково╖ установи або закриття ЦККП НАН Укра╖ни ╕ пода╓ його на затвердження Презид╕╖ НАН Укра╖ни.
Директор ╤нституту м╕кроб╕олог╕╖
╕ в╕русолог╕╖ ╕м. Д.К. Заболотного
НАН Укра╖ни, академ╕к НАН Укра╖ни                                                П╕дгорський В.С.


Copyright©2007
IMV NANU All Rights Reserved