Підготовка кадрів вищої кваліфікації

При Інституті мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України для підготовки висококваліфікованих наукових кадрів (докторів філософії та докторів біологічних наук) існує аспірантура та докторантура.