FEMS

Товариство мікробіологів України імені С.М. Виноградського
(Vinogradskyi Society of Microbiologists of Ukraine)
є повноправним членом Федерації Європейських мікробіологічних товариств (FEMS) з 2009 р.
http://www.fems-microbiology.org

Декларація європейських мікробіологів

Декларація європейських мікробіологів представляє широкому загалу, представникам закону, науковій спільноті та нашим колегам відправні аспекти та задачі Федерації європейських мікробіологічних товариств - FEMS.

Мікробіологія, наука про мікроби (віруси, бактерії, водорості, найпростіші та гриби) має в Європі давні традиції, що продовжують розвиватись з часів, коли Антоні ван Левенгук, працюючи у Дельфті (Нідерланди) звітував Лондонському Королівськеому Товариству про виявлення водоростей, бактерій і найпростіших (1676 р.). За останні 200 років такі європейські вчені, як Луї Пастер, Роберт Кох, Сергій Виноградський та Мартінус Бейєрінк, зробили не менше вагомих досягнень в мікробіології, ніж вчені у будь-якій іншій галузі досліджень. Ця легендарна традиція високої майстерності підтримується і сьогодні у Європейській мікробіології, європейські мікробіологи роблять свій внесок в найбільш важливі досягнення у медицині, сільському господарстві, біотехнології та фундаментальних науках.

Мікробіологи всього світу об'єднуються у наукові товариства. У Європі мікробіологічні товариства з одного боку сворюються по країнах, з іншого по дисциплінах; вони об'єднуються як за суміжними дисциплінами (вірусологія, бактеріологія, альгологія, мікологія, протозоологія, паразитологія) так і за близькими напрямками (медична, харчова, сільськогосподарська, промислова мікробіологія, мікроорганізми навколишнього середовища).

Мета цієї декларації - ініціювати процес, що забезпечить консолідацію і об'єднання Європейської мікробіології. Тільки таким шляхом мікробіологи можуть проявити свої найкращі здібності на користь спільноті науковців, політиків, промисловців та всьому населенню Європи. Така згуртованість надасть нам можливість успішно задовольняти міжнародний попит та прикладати зусилля для досягнення світових стандартів у науковій точності та чесності. Усвідомлюючи те, що разом ми можемо зробити більше, ніж кожний окремо, Федерація європейських мікробіологічних товариств (FEMS), у складі якої 46 товариств з 35 країн Західної та Східної Європи, прагне стати ядром для такого єднання. Нехай початок ХХІ століття та п'яте століття сучасних мікробіологічних досліджень стане відправною точкою для справжнього єднання та зростання наукового потенціалу серед мікробіологів Європи!

Ця декларація переслідує мету ініціювати дискусію між Європейськими товариствами для встановлення механізмів, які в майбутньому забезпечать досягнення згоди та, маємо сподівання, об'єднання в мікробіології. Ми маємо робити це без ушкодження багатого різноманіття мікробіології в Європі. Того різноманіття, яке генерує майбутніх Нобелевських лауреатів та стимулює поширення впливу, який мікробіологи мають на технологічні, наукові, політичні, соціальні та природничі аспекти в Європі.

Федерація європейських мікробіологічних товариств вбачає, що ця декларація стимулюватиме наступні дії:

  • Забезпечити, щоб мікробіологія слугувала добробуту людства, надавала можливість для стабільного розвитку всіх людей, забезпечувала захист і збереження природи та сприяла досягненню миру у всьому світі.
  • Сприяти поширенню науково-популярної інформації про роль мікроорганізмів для світу і людства та розуміння, що небезпека від мікробів є занадто мізерною порівняно з їх значною користю.
  • Гарантувати доступ усім європейцям до точної інформації про мікробіологію (включаючи доступ до відповідної літератури) та про її користь та небезпеку для людей та довкілля.
  • Підтримувати розуміння необхідності захисту мікробного біорізноманіття шляхом дослідження та підтримки мережі колекцій мікробних культур.
  • Засуджувати зумисне використання мікроорганізмів для нанесення шкоди людству (біологічна зброя, біотероризм).
  • Докладати зусилля, щоб викладання мікробіології стало частиною всіх Європейських освітніх систем та було цілком інтегроване на всіх рівнях наукової та суспільної освіти. Заохочувати мікробіологів до спілкування з громадськістю про аспекти своєї роботи та важливе значення мікробів.
  • Підтримувати найвищі стандарти безпеки у всіх мікробіологічних процесах, виробництвах і процедурах. Гарантувати, щоб технологічні досягнення зростали завдяки мікробіологічним дослідженням, ретельно перевіреним перед їх впровадженням.
  • Всіляко сприяти, щоб дані про мікробний геном, які є здобутком всього людства, були доступні для всіх.
  • Сприяти розвитку європейської мікробіології шляхом підвищення мобільності учених та утримання кращих фахівців в межах Європи. Забезпечувати відповідні структури в університетах, лікарнях, державних і промислових лабораторіях, на базі яких матимуть місце масштабні мікробіологічні дослідження.
  • Підтримувати такі перспективні напрямки мікробіології як біотехнологія, харчова мікробіологія, швидка діагностика та захист навколишнього середовища.

Підготовлено Федерацією європейських мікробіологічних товариств для І Конгресу європейських мікробіологів 2003.