Історична довідка

Товариство мікробіологів України раніше мало назву Українське мікробіологічне товариство і було засновано згідно з рішенням Президії АН України від 29 березня 1959 року. Товариство було створено на базі Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного АН УРСР як філіал Всесоюзного мікробіологічного товариства.

Організатором та першим головою Товариства був академік АН УРСР В.Г. Дроботько (1959 – 1965), згодом його очолювали члени-кореспонденти АН УРСР М.М. Підоплічко (1965 – 1971), С.М. Московець (1971), Д.Г. Затула (1971 – 1980), академік НАНУ В.В. Смірнов (1980 – 2002), чл.-кор. Б.П. Мацелюх (2002 - 2004). Нині президентом ТМУ є академік НАНУ В.С. Підгорський.

За ініціативи академіка НАН України В.В. Смірнова Українське мікробіологічне товариство було реорганізовано і 27 грудня 2002 року в Міністерстві юстиції України було зареєстровано Товариство мікробіологів України (ТМУ) як добровільне науково-громадське об'єднання спеціалістів України, які працюють в галузі мікробіології, вірусології та суміжних напрямках науки.

З'їзди ТМУ проводяться через 4 – 5 років. Вони відбувалися в Києві (1965, 1968, 1971, 1975 рр.), Дніпропетровську (1980 р.), Донецьку (1984 р.), Чернівцях (1989 р.), Одесі (1993, 2004 рр.), Чернігові (2000 р.), Ужгороді (2009 р.), Ялті (2013 р.).

На Х з'їзді ТМУ (15 – 17 вересня 2004 р., Одеса) було одноголосно прийнято рішення про присвоєння Товариству мікробіологів України імені С.М. Виноградського з огляду на виняткову значущість досліджень у галузі мікробіології цього ученого зі світовим іменем та його українське походження.

Нині до складу Товариства мікробіологів України входять 17 відділень, які об'єднують науковців, інженерів, аспірантів, викладачів та медичних працівників: Вінницьке, Дніпропетровське, Донецьке, Житомирське, Івано-Франківське, ІМВ, Київське, Криворізьке, Кримське, Львівське, Одеське, Тернопільське, Закарпатське, Харківське, Черкаське, Чернігівське, Чернівецьке.

Науковий потенціал ТМУ – це представники більше, ніж 70 установ, у тому числі науково-дослідних інститутів НАНУ, НААНУ, кафедр мікробіології, вірусології, біотехнології університетів, медичних, аграрних вузів, та інших учбових закладів.

Сергій Миколайович Виноградський 

Сергій Миколайович Виноградський народився 13 вересня 1856 р. у заможній українській родині в Києві. З боку батьківської родини він був нащадком сотенного атамана А. Виноградського, а з материнського – славного гетьманського роду Скоропадських. Після закінчення гімназії в Києві Сергій Миколайович учився на фізико-математичному факультеті Київського університету Св. Володимира. А з 1877 по 1881 р. – на природничому факультеті Петербурзького університету, де в 1884 р. одержав диплом магістра.

У 1885 - 1899 р. С.М. Виногрдський працює в Швейцарії. Саме в цей період на прикладі сірководню, аміаку, нітритів як джерела енергії він виявив хемолітотрофні бактерії, тобто такі, які можуть рости тільки на мінеральних поживних речовинах, відкрив асимбіотичні азотфіксатори.

З 1899 по 1912 рр. Сергій Миколайович працював в Інституті експериментальної медицини у Санкт-Петербурзі, де займався вивченням небезпечних інфекцій, зокрема чуми, його помічником був Д.К. Заболотний.

З 1912 р. С.М. Виноградський жив в Україні у власному маєтку на Хмельниччині, де звертається до проблем землеробства і ґрунтознавства. З 1922 р. і до останніх днів свого життя працював в Інституті Пастера в Парижі. У цей період він здійснив низку блискучих досліджень у галузі ґрунтової мікробіології.

С.М. Виноградський став засновником першого об'єднання мікробіологів у Росії (другого в Європі), яке було створено більше як сто років тому в Петербурзі.

25 травня 2012 року в м. Городку на Хмельниччині було відкрито пам’ятник знаменитому співвітчизнику, вченому світового значення, видатному мікробіологу, Сергію Миколайовичу Виноградському.

Творчим об`єднанням громад “ПЛИН» створено перший науково-документальний фільм про життєвий і творчий шлях Сергія Миколайовича Виноградського – всесвітньо відомого українського вченого, першовідкривача явища хемосинтезу у великої групи ґрунтових мікроорганізмів і ролі останніх у фіксації азоту атмосфери та кругообігу речовин у природі, одного із основоположників загальної і ґрунтової мікробіології та екології.
Автор сценарію:
Леонід Філонов, доцент кафедри культурології, соціології, педагогіки і психології Вінницького національного технічного університету; 
Науковий консультант:
Василь Шендеровський, д.ф.-м.н., проф., пров. наук. співробітник Інституту фізики НАН України;
Продюсер:
Микола Гуменюк, д.м.н., ст.н.с. Національного інституту фтизіатрії та пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України, директор «Юрія-фарм»; 
Звукооператор:
Микола Бурденний

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України і Товариство мікробіологів України ім. С.М. Виноградського висловлюють щиру подяку творцям цікавого пізнавального науково-документального фільму про Сергія Виноградського, який сприяє відновленню історичної справедливості про геніального вченого як сина України, в якій він народився і зростав і пам`ять про яку зігрівала йому серце на далекій чужині. Фільм виховує у молодого покоління вчених любов до науки та України і вселяє в їх серця гордість за великого сина українського народу.

Відео про Сергія Миколайовича Виноградського

Частина 1

Частина 2

http://uk.wikipedia.org/wiki/Виноградський_Сергій_Миколайович

http://www.nashgorodok.km.ua/index.php/2011-03-30-11-36-59/86-2011-09-18-10-48-49

http://nashgorodok.km.ua/index.php/2011-03-30-11-36-09/165-2012-05-28-19-39-26

http://www.istpravda.com.ua/articles/2012/06/19/88866/