Каталог мікроорганізмів

Українська колекція мікроорганізмів (УКМ, UCM)  заснована  при одній із найстаріших біологічних установ України – Інституті мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України. Формування колекції почалося з часу заснування інституту у 1929 році. В колекції підтримуються штами бактерій (в тому числі актиноміцетів), молікутів, міцеліальних грибів і дріжджів, ізольовані з різних джерел, типові, фармакопейні, промислові та патентні штами.

Як філія в УКМ входить колекція ковзних бактерій Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова.

УКМ проводить дослідження в галузі екології, систематики та діагностики бактерій родів Bacillus, Pseudomonas, Comamonas, Burkholderia, а також молочнокислих, метилотрофних, азотфіксуючих і фітопатогенних бактерій, актинобактерій родів Rhodococcus, Gordonia, Dietzia, актиноміцетів роду Streptomyces, міцеліальних грибів і дріжджів. Значна увага приділяється мікроорганізмам-продуцентам біологічно активних сполук, їх селекції та використанню в різних галузях біотехнології.

Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.1994 р. №705 при колекції створений Депозитарій непатогенних мікроорганізмів, який проводить депонування штамів при патентуванні винаходів в Україні.

Колекція включена до Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання України (Постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.1999 р. № 527).

Найважливіші функції УКМ:

  1. Підтримання і поповнення мікробного фонду культур, вивчення автентичних штамів бактерій (в тому числі актиноміцетів), молікутів, дріжджів, міцеліальних грибів, що представляють інтерес для мікробіології, біотехнології, освіти та різних галузей фундаментальних і прикладних досліджень, удосконалення системи їх класифікації, виявлення і опис нових таксонів мікроорганізмів.
  2. Видача штамів мікроорганізмів для дослідних, виробничих і навчальних цілей згідно з національним законодавством і міжнародними правилами.
  3. Депонування непатогенних мікробних культур з метою проведення патентної процедури, а також промислових і перспективних для біотехнології штамів бактерій (в тому числі актиноміцетів), молікутів, дріжджів, міцеліальних грибів, вірусів і фагів, призначених для використання в промисловості, медицині, сільському господарстві, охороні навколишнього середовища і різних галузей науки.

На основі створеної бази даних про штами УКМ в обсязі карти Всесвітньої федерації колекцій культур (WFCC) сформований Каталог культур УКМ, які відображають все різноманіття її мікробних фондів і представляють найбільший науковий і практичний інтерес. Перше друковане видання Каталогу випущено у 1999 р., друге видання опубліковано у 2007 р. На веб-сайті інституту представлена електронна версія Каталогу (виправлена і доповнена у 2014 р.), яка включає інформацію про 1527 штамів мікроорганізмів різних таксономічних груп (Ознайомитися).

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ КАТАЛОГОМ:

Основна інформація про штами наводиться в розділах:

  • БАКТЕРІЇ;
  • МОЛІКУТИ;
  • МІЦЕЛІАЛЬНІ ГРИБИ;
  • ДРІЖДЖІ.

У кожному розділі найменування таксонів розташовані в алфавітному порядку, штами одного виду (підвиду) – у порядку зростання їх номерів в УКМ.

Позначення «OGU» («ОГУ») вказує на те, що штам зберігається у філії – Одеському національному університеті ім. І.І. Мечнікова.

Типові штами позначаються літерою Т.

Актиноміцети та споріднені мікроорганізми позначені літерами – Ас, бактерії – B, молікути – ВМ, мікроскопічні гриби – F, дріжджі – Y.

Приклад запису про штам мікроорганізму:

Pseudoalteromonas haloplanktis subsp. haloplanktis  (Reichelt et Baumann 1973) Gauthier et al. 1995

B-11034T = ATCC 14393, NCIMB 2084, CCUG 13451

← Кіпріанова О.A, 33, ← Іванова Е.П.  (Alteromonas haloplanktis  ATCC 14393). Устриця  (Crassostrea gigas). Типовий штам [423]. Властивості, філогенетичний аналіз [420, 423—425]. (Середовище 10, 26 °С).

Пояснення прикладу запису про штам мікроорганізму
 Pseudoalteromonas haloplanktis subsp. haloplanktis (Reichelt et Baumann 1973) Gauthier et al. 1995 Назва виду і підвиду. (Неузаконені видові назви вказуються в лапках).

 B-11034T

Номер штаму в УКМ. Типовий штам відмічений літерою Т.
 ATCC 14393, NCIMB 2084, CCUG 13451 Номери штаму в інших колекціях.
 ← Кіпріанова О.A., 33 Історія передачі штаму в УКМ.
 ← Іванова Е.П.  (Alteromonas haloplanktis  ATCC 14393) Від кого отриманий штам. В дужках вказана видова назва, під якою отриманий штам.
 Устриця  (Crassostrea gigas) Джерело виділення штаму.
 Типовий штам [423] Вказівка, що штам є типовим (посилання).
 Властивості, філогенетичний аналіз [420, 423—425] Перелік найважливіших відомостей про штам із посиланнями на літературні джерела.
 (Середовище 10, 26 °С) Умови культивування штаму. Склад середовища наведений у списку середовищ під відповідним номером.