Підрозділ грибостійкості

Підрозділ грибостійкості проводить визначення:

  • грибостійкості технічних виробів і матеріалів;
  • фунгіцидних властивостей матеріалів;
  • показників рівнів контамінації мікроорганізмами в природних умовах.

Для проведення випробувань в лабораторії безперервно підтримується колекція тест-культур міцеліальних мікроскопічних грибів у відповідності з вимогами стандартів.

Перелік виробів і матеріалів, що випробовуються, заявлених в галузі акредитації:

  • Машини та апаратура електричні, їх деталі, вузли, діючі макети та компоненти електронні.
  • Вироби неметалеві: деревина, будівельні вироби, цегла, блоки, скло.
  • Лінзи для окулярів. Прилади оптичні.
  • Полімери (пластмаси, гуми, клеї, герметики) та їх компоненти
  • Грунтовки, добавки, покриття лако-фарбові, просочення, друкарські фарби.
  • Продукти нафтопереробки, масла, мастила; рідини мастильно-охолодні.
Результати випробувань заносяться у відповідний «Протокол випробувань», який служить підставою для одержання сертифіката на продукцію.