Мікробіологічний журнал

МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ (ISSN 1028-0987) видається з 1934 р, входить до бази даних SCOPUS (www.scopus.com) та реферується в PubMed (www.pubmed.com). МЖ − українське наукове рецензоване видання, яке приймає до розгляду оригінальні експериментальні статті та аналітичні огляди з мікробіології та вірусології, а також персоналії, огляди останніх наукових подій (конгресів, симпозіумів, конференцій, тощо) та рецензії на наукові видання.

МЖ висвітлює найбільш актуальні дослідження в галузі загальної, ґрунтової, технічної та медичної мікробіології, фізіології промислових мікроорганізмів, експериментальної мікології, теоретичних та прикладних аспектів вірусології, генетики, біохімії та молекулярної біології мікроорганізмів, виробництва нових біологічно активних речовин мікроорганізмів, а також біотехнології та охорони довколишнього середовища з використанням мікроорганізмів.

МЖ виходить один раз на два місяці. Видання складається з розділів Експериментальні роботи, Методи, Літературні огляди, Історія науки, Ювілеї і Дати, Хроніка, Рецензії. До розгляду приймаються статті на українській, російській та англійській мові. Докладніше дивіться сайті журналу http://microbiolj.org.ua/ua/

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Головний редактор - Валентин Степанович Підгорський, д.б.н, професор, академік НАН України, директор ІМВ НАН України

Заступник головного редактора – Федір Іванович Товкач, д.б.н., ст.н.с., член-кореспондент НАН України, заступник директора ІМВ НАН України

Виконавчий секретар – Фаїна Володимирівна Мучник, к.б.н., ст.н.с., ІМВ НАН України

Члени редакційної колегії:

Л.В. Авдєєва, Л.Д. Варбанец, П.І. Гвоздяк, О.М. Громозова, О.М. Зайченко, Г.О. Іутинська, Н.К. Коваленко, І.К. Курдиш, Б.П. Мацелюх, Л.А. Пасічник, В.П. Патика, Т.П. Пирог, В.П. Поліщук,А.В. Руденко,  М.Я. Співак, В.П. Широбоков, І.С. Щербатенко.

РЕДАКЦІЙНА РАДА

 • Бойко А.Л. (Київ)
 • Бойко Н.В. (Ужгород)
 • Вінніков А.І. (Дніпропетровськ)
 • Волкогон В.В. (Чернігів)
 • Гнатуш С.О. (Львів)
 • Драговоз І.В. (Київ)
 • Іваниця В.О. (Одеса)
 • Климнюк С.І. (Тернопіль)
 • Кнірель Ю.О. (Москва)
 • Кременчуцький Г.М. (Дніпропетровськ)
 • Мельничук М.Д. (Київ)
 • Ніколайчук В.І. (Ужгород)
 • Палій Г.К. (Вінниця)
 • Сибірний А.А. (Львів)
 • Стефурак В.П. (Івано-Франківськ)
 • Шинкаренко Л.М. (США)

ВИДАВЦІ

Національна академія наук України

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України

Національний університет біоресурсів і природокористування України