Для медицини

БІОСПОРИН

Високоефективний препарат для профілактики і лікування дисбактеріозів і гострих захворювань шлунково - кишкового тракту людини.

Препарат БІОСПОРИН - асоціація культур мікроорганізмів, які мають високу антагоністичну активність до патогенних і умовно патогенних мікроорганізмів, що викликають дисбактеріози різної етіології. Перший вітчизняний пробіотик для лікування людей. Замінник антибіотиків.

Патенти України і Росії. Нормативно-технічна документація: Регламент на виробництво готової лікарської форми, Фармакопейна стаття на готову лікарську форму.

СУБАЛІН

Високоефективний біопрепарат, створений на основі аеробних спороутворюючих бактерій, які мають високу антивірусну й антибактеріальну активність. Препарат ефективний щодо збудників вірусних інфекцій, таких як грип, герпес, венесуельський энцефаломієліт, а також має високу антагоністичну активність до широкого спектру патогенних і умовно патогенних мікроорганізмів. Об'єднання водному препараті антибактеріальних і антивірусних властивостей - принципово новий підхід до лікування багатьох захворювань змішаної етіології.

Патенти Україниі Росії. Нормативно-технічна документація: Технічні умови на готову лікарську форму.

БАТУМІН

Новий високоактивний щодо стафілококів антибіотик батумін виділений з нового виду "Pseudomonas batumici" в Інституті мікробіології і вірусології НАН України. Встановлена хімічна структура антибіотика. За своєю хімічною будовою він не має аналогів серед антибіотиків, які використовуються в практичній медицині. Батумін володіє унікальною вибірковою активністю стосовно всіх досліджуваних видів стафілококів і проявляє помірну активність відносно представників інших таксономічних груп. Селективність батуміну щодо стафілококів - це його принципова відмінність від антибіотиків, які діють лише на грампозитивні бактерії і від антибіотиків широкого спектру дії. При використанні батуміну мінімалізується ризик формування до нього резистентності у мікроорганізмів - представників коменсальної мікрофлори. Батумін також знижує біоплівкоутворення у стафілококів і мікроорганізмів інших таксономічних груп, що дозволяє розглядати його не лише як антимікробний препарат, але і як антибіотик, що володіє антиперсистентною дією у відношенні патогенів.

Лікарська форма антибіотика – мазь, що містить 0,1% натрієвої солі батуміну, показала високу ефективність при лікуванні назального носійства S. aureus у медичного персоналу і хворих, а також є ефективним засобом для лікування гнійно-запальних інфекцій шкіри стафілококової етіології. Батумін відіграє важливу роль в елімінації метицилінрезистентних стафілококів під час спалахів госпітальної інфекції – однієї з гострих і поки що не розв'язаних проблем сучасної медицини.

Патент України, Фармакопейна стаття.

БЕТА-КАРОТИН

Високоефективний природний антиоксидант, біостимулятор і провітамін А. Використовується для зменшення ушкоджень, що викликаються реактивним киснем, фототоксичними молекулами і хімічними радикалами при радіоактивному опроміненні організму, а також для профілактики і лікування ракових і серцево-судинних захворювань. Препарат захищає мембрани і стимулює регенерацію клітин, особливо печінки, зменшує запальні процеси шкіри і слизових оболонок, підвищує опірність організму до інфекційних захворювань, повністю замінює вітамін А і поліпшує гостроту зору.

Патент України. Нормативно-технічна документація: Технічні умови, Лабораторний регламент, Токсико-гігієнічний паспорт.

ГАЛАКТОЗООКСИДАЗА

Фермент аналітичного призначення, що використовується для визначення галактози і її похідних у різноманітних біологічних матеріалах. В інституті виділений продуцент ГАЛАКТОЗООКСИДАЗИ і розроблена технологія одержання ферменту.

Основні переваги вітчизняного препарату у порівнянні з закордонними аналогами - висока специфічність і відсутність домішок інших ферментативних активностей. Застосовується у медичній практиці для діагностики спадкового захворювання дітей на галактоземію, а також у науково-дослідній роботі.

Нормативно-технічна документація: Технічні умови, Інструкція з використання препарату.

ГЛЮКОЗООКСИДАЗА

Фермент грибного походження. Його продуцент - гриб Penicillium vitale Pidopl. et Bilai. Препарат характеризується високою антимікробною активністю, затримує ріст стафілококів і ряду патогенних дерматофітів.

ГЛЮКОЗООКСИДАЗА застосовується у медицині як антимікробний препарат із широким спектром дії для лікування гнійно-хірургічних захворювань; у харчовій промисловості, а також як реактив для визначення глюкози в біологічних рідинах.

ДІАСТАФ

Висока селективність батуміну щодо представників роду Staphylococcus була використана для створення нового діагностичного препарату "Діастаф"(паперові диски з 5 мкг батуміну). Результати клінічних випробувань препарату "Діастаф" свідчать про високу специфічність цього способу ідентифікації стафілококів різних видів у моно - і змішаних культурах і доцільність використання дисків з батуміном для попередньої термінової індикації стафілококів. Препарат "Діастаф" виявився високоефективним при ідентифікації атипових форм стафілококів, діагностика яких ускладнена навіть молекулярно-генетичними методами. В результаті успішних випробувань препарату "Діастаф" отримано дозвіл Державного науково - експертного центру лікарських засобів МОЗ України на випуск нового діагностичного препарату і його застосування в клінічних установах України. Характеризується унікальною вибірковістю дії щодо стафілококів. Використання дисків з антибіотиком дозволяє надійно і швидко (протягом 18 год.) диференціювати стафілококи за зоною затримки росту навколо диска від інших грампозитивних коків, нечутливих до препарату. ДІАСТАФ не впливає на розвиток мікроорганізмів інших таксонів і забезпечує експрес-діагностику стафілококів у змішаних культурах. Препарат призначений для виявлення стафілококів у клінічних, ветеринарних і науково-дослідних установах.

МІКОМЕЛАНІН

Новий високоефективний препарат, одержаний з біомаси меланінвмісних грибів. Препарат має радіопротекторні, антиоксидантні, детоксикуючі і протипухлинні властивості. Може застосовуватися в медицині і харчовій промисловості, а також у виробництві високоочищених речовин.

 Патент України. Нормативно-технічна документація: Регламент на дослідну партію.

СПЕЦИФІЧНІ ІМУНОГЛОБУЛІНИ ЛЮДИНИ

Діючою основою препаратів є імуноглобуліни, які містять підвищену кількість специфічних IgG. Їх специфічна активність обумовлена нейтралізуючою дією антитіл, а також імуномоделюючим ефектом, що діє на різні ланки імунної системи людини та підвищує неспецифічну резистентність організму людини.

Пакет Аналітичної нормативної документації на специфічні імуноглобуліни людини. Державна реєстрація препаратів.

 ІМУНОГЛОБУЛІН НОРМАЛЬНИЙ ЛЮДИНИ РІДКИЙ

препарат використовують як етіотропний та імуно-стимулюючий засіб для профілактики гепатиту А, кору, грипу, кашлюку, поліомієліту і менінгококової інфекції, а також для лікування гіпо- та агамаглобулінемій, для підвищення резистентності організму в період реконва-лісценції після гострих інфекцій із затяжним перебігом.

ГАМАЛІН (ІМУНОГЛОБУЛІН ПРОТИ ВІРУСУ ГЕРПЕСУ ЗВИЧАЙНОГО 1 ТИПУ ЛЮДИНИ)

 препарат для лікування захворювань, спричинених ві-русом герпесу звичайного 1 типу, в тому числі: енце-фалітів, енцефаломієлітів, менінгоенцефалітів, арахно-енцефалітів, арахноїдитів, енцефалополірадикулітів.

ІМУНГЛОУБЛІН ПРОТИ ВІРУСУ ГЕРПЕСУ ЗВИЧАЙНОГО 2 ТИПУ ЛЮДИНИ  

препарат для лікування різних за клінічними проявами захворювань, спричинених вірусом герпесу звичайного 2 типу, а саме: первинної та рецидивуючої урогенітальної інфекції у чоловіків та жінок, генітальної герпетичної інфекції у вагітних жінок, а також пов’язаної з нею акушерської патології.

ІМУНОГЛОБУЛІН ЛЮДИНИ АНТИЦИТОМЕГАЛОВІРУСНИЙ

препарат для лікування різної за клінічними проявами цитомегаловірусної інфекції у дорослих і дітей, зокрема, цитомегаловірусної інфекції у вагітних жінок з ускладненим акушерським анамнезом для попередження порушень перебігу вагітності (попередження загрози не виношування, розвитку фетоплацентарної недостатності, внутрішньоутробної загибелі плода); ЦМВ-інфекції у невагітних жінок з ускладненим акушерським анамнезом для попередження порушень перебігу вагітності, що планується; первинної ЦМВ-інфекції у вагітних жінок з необтяженим анамнезом для попередження акушерських ускладнень; ЦМВ-інфекції у новонароджених і дітей молодшого віку, що народжені інфікованими матерями та мають клінічні прояви захворювання; ЦМВ-інфекції дорослих з ураженнями центральної нервової системи. 

  

ЦИТОБІОТЕКТ (ІМУНОГЛОБУЛІН АНТИЦИТОМЕГАЛОВІРУСНИЙ РІДКИЙ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ)

препарат для лікування цитомегаловірусної інфекції пацієнтів із імуносупресією, в тому числі після трансплантацій, для терапії гострої цитомегаловірусної інфекції у пацієнтів з імунодефіцитом, наприклад у новонароджених, а також у пацієнтів із медикаментозною імуносупресією або імунодефіцитом, викликаним іншими причинами, у тому числи СНІДом.

ЗОСТЕВІР  (ІМУНОГЛОБУЛІН ПРОТИ ВІРУСУ VARICELLA ZOSTER ЛЮДИНИ РІДКИЙ)

препарат для лікування хворих на герпетичну інфекцію з ураженням нервової системи, що спричинене вірусом Varicella Zoster (зокрема, вітряної віспи, десименованої вітряної віспи, оперізуючого лишаю).

  

ГЕРПІМУН 6  (ІМУНОГЛОБУЛІН ПРОТИ ВІРУСУ ГЕРПЕСУ 6 ТИПУ ЛЮДИНИ РІДКИЙ)

препарат для лікування хворих на герпетичну інфекцію з ураженням нервової системи, що спричинене вірусом герпесу 6 типу (раптова екзантема новонароджених, гостре лихоманкове захворювання, безлихоманкові судоми, синдром хронічної втоми).

ІМУНОГЛОБУЛІН ЛЮДИНИ ПРОТИ ВІРУСУ ЕПШТЕЙНА-БАРР

 препарат для лікування інфекційного мононуклеозу і захворювань центральної і периферійної нервової системи, спричинених вірусом Епштейна-Барр, у тому числі енцефалітів, енцефаломієлітів, менінгоенцефалітів, арахноенце-фалітів, арахноїдитів, енцефалополірадикулітів.

  

ІМУНОГЛОБУЛІН ЛЮДИНИ АНТИХЛАМІДІЙНИЙ

препарат для лікування хламідійної інфекції, зокрема з ураженням урогенітальних шляхів, в тому числі сальпінгіту, сальпінгоофориту, кольпіту, уретриту, простатиту, циститу, уретропростатиту, не виношування вагітності, безпліддя.

ІМУНОГЛОБУЛІН ЛЮДИНИ ПРОТИ TOXOPLASMA GONDII

препарат для лікування хворих на токсоплазмоз вагітних жінок та пов’язаною з ним акушерською патологією, а також хворих з ураженням урогенітальних шляхів на фоні токсоплазмозу.

ЛЕКТИВІР

препарат на основі бактеріальних лектинів для профілактики і лікування грипу, герпесу, гепатиту С та імунодефіцитів різної етіології. Лектини мають специфічність до різних типів сіалових кислоті природних сіалокон’югатів, можуть бути використані також як аналітичні реагенти для вивчення і очищення глікопротеїнів, як молекулярні зонди при вивченні структури поверхні клітини.

 Патент України. Нормативно-технічна документація: Технічні умови, Інструкція для медичного застосування, Державна реєстрація препарату.

ПОЛІМІКСИН В

циклопептидний антибіотик для лікування інфекцій, викликаних патогенними грам негативними мікроорганізмами Hseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Salmonella та іншими бактеріями, стійкими до відомих антибіотиків. Поліміксін В також застосовується для лікування хворих у стані токсичного шоку, викликаного переліченими вище бактеріями, і для препаративного виділення токсинів, з якими він утворює комплекси. Поліміксін В є менш токсичним у порівнянні з іншими полі міксинами і тому може вводитися внутрішньом’язево. За допомогою генетичної селекції одержано високоактивні, без слизисті і фагорезістентні штами Bacillus polymyxa, які можуть використовуватися у промисловому виробництві поліміксину В. Запропоновано ферментаційне середовище для максимального утворення культурою антибіотика на протязі 72 годин вирощування у промисловому ферментері. Співвідношення компонентів В1,В2 і В3 в очищеному препараті поліміксіну В та його активність відповідають стандартним нормам.

ЛАНДОМІЦИН Е

новий протипухлинний полікетідний антибіотик із родини ангуциклінів, який синтезуеться стрептоміцетами. Протипухлинна дія ландоміціну Е показана на 60-ти лініях ракових клини в Національному Інституті раку США (м.Бетезда). Найбільшу чутливість до антибіотика проявляють клітини лейкемії. Ландоміцин Е викликає в ракових клітинах типовий процес запрограмованої смерті (апоптоз) в дозі 1-7 мкг/мл. Свою активність антибіотик проявляє також проти ракових клітин з множинною лікарською резистентністю, в тому числі стійких до доксорубіцину. Ландоміцину Е притаманна слаба мутагенна і середня цитотоксична дія. Розроблена біотехнологія одержання Ландоміцину Е шляхом ферментації високоактивного штаму стрептоміцета Streptomyces globisporus 1912-3 в оптимальному середовищі.