Лабораторія інновацій та трансферу технологій

Лабораторія інновацій та трансферу технологій було засновано у 2008 році згідно з Законом України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 р. № 995 «Деякі питання реалізації Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» та постановою Президії НАН України № 15 від 16 січня 2007 р. з метою підвищення рівня охорони об’єктів права інтелектуальної власності в установах НАН України, а також забезпечення маркетингу результатів наукових розробок та розширення їх впровадження.

Діяльність лабораторії:
  • Організація та проведення досліджень з метою виявлення об’єктів права інтелектуальної власності, забезпечення оформлення цих прав та отримання охоронних документів на винаходи, що створюються в результаті наукової та науково-технічної діяльності Інституту;
  • Забезпечення охорони отриманих прав на наукові відкриття, науково-технічні винаходи, ліцензійні угоди, торгівельні марки та інші об’єкти інтелектуальної власності, що створюються в Інституті;
  • Комерціалізація результатів наукової та науково-технічної діяльності Інституту, залучення інвестицій, співробітництво з підприємствами, фермерськими господарствами і суб’єктами наукової і науково-технічної діяльності України та іноземних держав;
  • Створення бази даних про винаходи, науково-технічні розробки, ліцензійні угоди тощо для представлення їх на українських і міжнародних заходах, що підвищує комерційний потенціал розробок Інституту;
  • Дослідження сучасного рекламного менеджменту, організація участі Інституту у виставках та інших заходах, видання науково-популярної та рекламної літератури про Інститут, його досягнення та науково-технічні розробки;

Досягненнялабораторії:

За час існування Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України вченими здобуто багато відомих винаходів, що були підтверджені авторськими свідоцтвами, патентами на винаходи та на корисні моделі. Роботи вчених Інституту зосередились на таких напрямках:

  • лікувально-профілактичні та діагностичні препарати для медицини;
  • біотехнологічні розробки для сільського господарства;
  • природоохоронні технології;
  • новітні розробки для промисловості.
 
 
За багаторічну історію Інституту запатентовано великий перелік розробок, які пройшли ліцензування та були впровадженими у виробництво як на території України, так й за кордоном. До найбільш відомих з них можна віднести наступні:
  • Субалін та Біоспорин – препарати для профілактики та лікування шлунково-кишкових захворювань; розроблені В.В. Смірновим зі співавторами, впроваджені у виробництво на підприємствах України та РФ;
  • β-каротин та Полімиксин В – виділені високоактивні продуценти цих сполук; запатентовані Б.П. Мацелюхом зі співавторами, з подальшим ліцензуванням та впровадженням у виробництво в Україні та в Словаччині;
  • Геролакт – кисломолочний продукт, розроблений із застосуванням бактеріального концентрату на основі традиційних молочнокислих бактерій Є.І. Квасніковим зі співавторами, впроваджений у виробництво в України та Данії;
  • Одержання бактеріального лектину з антивірусною активністю – підготовлено В.С. Підгорським зі співавторами, готується для впровадження у виробництво на українському фармацевтичному підприємстві;
  • Ековітал, Біофосфорин та Біомаг – препарати для підвищення врожайності сільськогосподарських рослин, розроблені Г.О. Іутинською зі співавторами, використовуються в багатьох фермерських господарствах України.